หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน
เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน
Images/Blog/An8boiGa-line_oa_chat_220927_151048.jpg
เขียนโดย AKSORNSETSIRI เมื่อ Tue 27 Sep, 2022
Like

เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน

น.ส.2 = หนังสือที่ทางราชการออกให้เพื่อแสดงความยินยอมให้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินเป็นการชั่วคราว

น.ส.5 = หนังสือแสดงการสอบสวนรือใบไต่สวนเพื่อออกโฉนดที่ดินเป็นหนังสือให้ทราบว่าได้มีการสอบสวนสิทธิในที่ดินแล้ว  

น.ส.4 = หนังสือโฉนดที่ดินที่สามารถใช้แสดงความเป็นเจ้าของที่ดินนั้นสามารถขายหรือโอน จำนอง ค้ำประกัน โดยหากมีการซื้อขายจะต้องทำเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ

มีครุฑแดง เป็นสัญลักษณ์บนโฉนด

น.ส.3 = หนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าทีว่าได้ทำประโยชน์ในดินที่แล้วมีเพียงสิทธิ์ ครอบครอง ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน นั้นๆ แต่เจ้าของสามารถซื้อ ขาย โอน จำนองได้
น.ส.3. ข เป็นแผนที่รูปลอย  ยึดโยงจากต้นไม้หรือวัตถุที่พอหาได้ บริเวณนั้น  มีตำแหน่งที่ไม่แน่นอน หากจะเปลี่ยนเป็นน.ส.3 ต้องรางวัด และติดประกาศ30 วันเผื่อมีคนคัดค้านหากไม่มีก็ออกโฉนดได้

น.ส.3.ก -ต้องเป็นพื้นที่มีการทำระวางรูปถ่ายทางอากาศแล้วเท่านั้น  แผนที่จะยึดกับรางวาง มีตำแหน่งแน่นอน  สามารถออกโฉนดได้ทันที


ความรู้คราวที่รวบรวมมาให้วันนี้ก่อนตัดสินใจซื้อขายที่ดิน

021143245 call center service

0930428666 number office

www.aksorensetsiri.com

โฉนดที่ดิน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

หมวดหมู่
ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2022 Vevo Systems Co., Ltd.